Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Cloud computing pro BI
Cloud computing pro BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F458
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S., Černý, R. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-05-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení cloud computingu pro BI
 • Provoz aplikaci BI v modelu cloud představuje rozvoj aplikací a využití disponibilní infrastruktury pro provozování datových skladů a tržišť . Komponenty typických cloud BI řešení je možné zařadit do vrstev tvořících koncept cloud computing v závislosti na jejich funkci.
 • Vrstva IaaS zabezpečuje úložiště dat a výpočetní výkon. Infrastrukturní komponenty poskytují své služby komponentám platformním.
 • Na vrstvě PaaS se nachází datové sklady, komponenty datové integrace, databáze či hostované BI platformy.
 • Do SaaS vrstvy patří převážně nástroje pro koncové uživatele, nástroje k analýze dat, jejich vizualizaci a nástroje určené k měření výkonnosti podniku.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Provozní a investiční úspory , snížení implementačních nákladů,
 2. Agilita řešení,
 3. Značná míra flexibility a škálovatelnosti řešení,
 4. Přístupnost odkudkoliv přes Internet,
 5. Kratší doba implementace , rychlejší a snazší nasazení,
 6. Přístup k nejmodernějším technologiím v ekonomicky přijatelné úrovni,
 7. Není potřeba specializovaná infrastruktura ,
 8. Jednoduchost využití,
 9. Tvorba analýz a reportů ,
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Investiční výdaje jsou licence na klientský software,
 2. Customizace ,
 3. Vyšší výdaje za internetovou konektivitu - objem přenášených dat roste,
 4. Bezpečnost (bezpečnost identit uživatelů, bezpečnost informací, bezpečnost infrastruktury),
 5. Dostupnost,
 6. Závislost na poskytovateli,
 7. Správa dat třetí stranou,
 8. Obnova dat,
 9. Značný objem dat , který je potřeba přenést přes internet,
 10. Rychlost přístupu k datům,
 11. Legislativní aspekty.