Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Data Driven Company
Data Driven Company
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F478
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Halama, J., Miloš, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Data Driven Company
  • Základní podmínkou Data Drivenness je vlastnictví dat. Průběžně sbírané kolekce dat musí být dostatečně obsáhlé a relevantní pro společnost, která data sbírá. Společnosti řízené daty nestačí pouze data sbírat, ale musí se pozastavit i nad třemi základními charakteristikami oněch dat.
  • Data Driven Company neodmyslitelně patří i její zaměstnanci a jejich organizace do týmů. Jedním z nejdůležitějších článků jsou datově-analytické týmy, pod které spadá značná část operativy spojené s daty. Do procesů Data Driven Company však vstupují i ostatní týmy a pozice ve společnosti.
2. Poznámky, reference
  • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5,
  • Fowleruk, A. - Thoughts on NoSQL & Big Data Architecture. - (Marklogic [online]. 2013).,
  • Halama, J.: Řízení datové kvality v Hadoop Ecosystem, DP, VŠE Praha, 2021