Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Big Data Analytics
Big Data Analytics
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F477
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Halama, J., Miloš, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Big Data Analytics
 • Systém doporučení - řada elektronických obchodů využívá Big Data nástroje pro doporučení produktu nebo služby spotřebiteli na základě analýzy jeho chování, historie a profilu v reálném čase.
 • Názorová analýza - Big Data nástroje umožňují pokročilé analýzy textu i nestrukturovaných dat např. ze sociálních médií jako jsou Twitter a Facebook.
 • Detekce podvodů - v oblasti bankovnictví se Big Data nástroje používají k  detekci podvodů a krádeží .
 • Analýza marketingových kampaní - v současnosti existuje řada nástrojů pro monitoring a kvantifikaci efektivnosti marketingových kampaní . Big Data kromě standardních funkcí umožňuje tyto analýzy provádět v reálném čase a na rozsáhlejších objemech dat umožňující vyšší granularitu dat.
 • Retenční analýza - analýza zákaznické věrnosti , respektive pravděpodobnosti, že zákazník přejde ke konkurenci je další z oblastí, kde mnoho podniků využívá Big Data technologie.
 • Analýza sociálních vztahů – a jejich vizualizace pomocí sociálních grafů a sociogramů pomáhá určit vztahy uvnitř sociální skupiny a vliv jednotlivců na ostatní členy skupiny. Tyto informace o spotřebitelích jsou pro podniky cenné z toho důvodu, že určují nejdůležitější zákazníky,
 • Analýza zákaznické zkušenosti -Big Data technologie se také používají k integraci a analýze řady různých datových zdrojů o interakci se zákazníkem jako jsou call centra, web a sociální média.
 • Monitoring logů - Big Data nástroje a technologie jsou vhodné pro skladování a analýzu velkých objemů automaticky generovaných strojových dat při provozu počítačové sítě,
 • Věda a výzkum - Big Data technologie se často používají k analýze obrovských objemů dat v oblasti zdravotnictví a farmacie .
2. Poznámky, reference
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5,
 • Fowleruk, A. - Thoughts on NoSQL & Big Data Architecture. - (Marklogic [online]. 2013),
 • Halama, J.: Řízení datové kvality v Hadoop Ecosystem, DP, VŠE Praha, 2021