Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Architektura a technologie Big Data
Architektura a technologie Big Data
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F476
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Halama, J., Miloš, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Architektura a technologie Big Data
 • Architektura Big Data se skládá ze čtyř vrstev . Patří sem:
  • Vrstva datových zdrojů,
  • Vrstva ETL,
  • Vrstva datového, zpracování,
  • Vrstva pro analýzu dat,
 • Oblast Big Data v sobě zahrnuje řadu technologií a nástrojů pro datovou integraci, skladování, analýzu a vizualizaci, ale primárním stavebním kamenem je ve většině případů Hadoop a technologie s ním spojené.,
 • Hadoop je nejrozšířenějším Big Data řešením ve společnostech pro ukládání dat a jejich analýzu. Rychle se stalo synonymem pro Big Data.
 • Hadoop Ecosystem je architektura komponent tvořících Hadoop . Jsou to volně dostupné nástroje , které běží na Clusteru a dohromady tvoří funkční architekturu pro správu a analýzu dat.
2. Poznámky, reference
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5,
 • Fowleruk, A. - Thoughts on NoSQL & Big Data Architecture. - (Marklogic [online]. 2013),
 • Halama, J.: Řízení datové kvality v Hadoop Ecosystem, DP, VŠE Praha, 2021