Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řešení na bázi Big Data
Řešení na bázi Big Data
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F475
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Halama, J., Miloš, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řešení na bázi Big Data
 • Podstata a potřeba řešení Big Data tak vychází zejména z nových zdrojů a typů dat, které jsou často automaticky generovány a vytvářeny v obrovských objemech nejrůznějšími monitorovacími zařízeními nebo mimořádně velkými počty uživatelů jako je tomu u sociálních sítí.
 • Zdroje pro Big Data,
  • Sociální data,
  • Data generované stroji,
  • Hybridní data,
 • Principy řešení Big Data,
  • Big Data řešení jsou vystavěna na principu paralelního zpracování dat,
  • Nové druhy dat je potřeba efektivně skladovat a pracovat s nim i, vyžadují (a umožňují) nové druhy analýz a poskytují zcela nové možnosti analýzy dat,
2. Reference
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5,
 • Fowleruk, A. - Thoughts on NoSQL & Big Data Architecture. - (Marklogic [online]. 2013),
 • Halama, J.: Řízení datové kvality v Hadoop Ecosystem, DP, VŠE Praha, 2021