Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Podpora ISMS vrcholovým vedením
Podpora ISMS vrcholovým vedením
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F094
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Ježek, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Vedení podniku je autoritativním vzorem z hlediska dodržování zásad ISMS.
  2. Pravidelně komunikovat změny a podpora ISMS deklarují dlouhodobý závazek vůči jeho rozvoji a provozování, čím je možné zvýšit jeho důležitost a smysluplnost získávání či udržování potřebných kompetencí.
  3. Přidělováním zdrojů potřebných pro fungování ISMS vedení sekundárně ovlivňuje vnímání jeho důležitosti a chápání jeho požadavků.
2. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
  1. Absence podpory ISMS ze strany vedení může negativně ovlivnit úroveň zabezpečení podniku,
  2. Ignorování pravidel souvisejících s provozováním ISMS ze strany vedení může demotivovat pracovníky k jejich dodržování