Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Rozsah a zdokumentování ISMS
Rozsah a zdokumentování ISMS
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F093
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Ježek, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-08-11
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Definovaný rozsah ISMS má dopad na složitost jeho implementace, úroveň bezpečnosti či související náklady, a kvalita jeho zdokumentování na srozumitelnost a udržitelnost.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Úroveň sebeanalýzy podniku přímo ovlivňuje rozsah ISMS, např. aplikovatelná regulatorika,
  2. Adekvátně definovaný rozsah ISMS může zefektivnit podnikové procesy nebo v konečném důsledku generovat úspory,
  3. Vhodně zdokumentovaný rozsah ISMS může usnadnit jeho pochopení, podpořit respektování s ním souvisejících pravidel a vést k nižší potřebě proškolování,
3. Otázky, problémy a omezení spojené s faktorem
  1. Strohý ISMS může představovat zdánlivě flexibilně řízenou informační bezpečnost za cenu vyššího rizika jejího nedostačujícího pokrytí,
  2. Nedostatečná dokumentace může významným způsobem ovlivnit možnosti či úroveň monitorování ISMS anebo proveditelnost či výsledky auditů