Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Varianty Cloud BI a bezpečnostní aspekty
Varianty Cloud BI a bezpečnostní aspekty
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F493
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Borovec, J. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Varianta, při které je Cloud BI využito pouze jako prostředek pro datovou vizualizaci . V uvedeném případě podnik disponuje vlastní vybudovanou interní (on-premises) BI infrastrukturou. Uvedené znamená, že se podnik samostatně stará o svůj vlastní datový sklad a ETL nástroje.
  • Varianta, kde jsou veškeré komponenty Business Intelligence v cloudovém prostředí (tj. ETL, datový sklad a analytický, reportovací a vizualizační nástroj). Daná realizace bývá rovněž označována jako tzv. Full-Stack Cloud Business Intelligence.
  • Bezpečnost Cloud BI aplikací lze rozdělit na dvě hlavní části - bezpečnost z hlediska procesů v podniku (tj. jak je nastaven management bezpečnosti informací v podniku), nebo digitální bezpečnost , kterou lze dělit dále na oblasti autentizace, autorizace a zabezpečení dat .
2. Poznámky, reference
  • Detailněji je faktor dokumentován v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ),
  • Citované zdroje - rovněž v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ).