Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Možnosti Cloud BI současnosti
Možnosti Cloud BI současnosti
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F492
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Borovec, J. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Zdrojové produkční podnikové systémy nemusí nutně být umístěny v cloudovém prostředí pro zavedení Cloud BI do podniku. Ať už se zákaznická firma rozhodne pro provoz zdrojových systému interně v podniku či v cloudovém prostředí je zapotřebí je integrovat s cloudovým BI .
  • Přenesení ETL do cloudového prostředí výhodným jak pro zákazníka, tak pro dodavatele.
  • Datový sklad je, jako všechna cloudová řešení, udržován a spravován poskytovatelem , přičemž zákazník je užívá pro své potřeby a soustředit se plně na byznysové analýzy a na výběr dat, která je potřeba do datového skladu nahrát. Kapacitu datového skladu si navíc zákazník může u poskytovatele navýšit podle potřeby.
  • Databáze OLAP v cloudovém prostředí využívají paralelizace , která jim pomáhá zpracovat dotazy obvykle stovek až tisíců uživatelů najednou. Rovněž provádění zmíněných dotazů je rovnoměrně rozděleno mezi servery , což ještě více zvyšuje výkon cloudového provedení OLAP databází.
  • Analytické nástroje jsou dostupné obvykle prostřednictvím webových aplikací a nabízí analytikům a manažerům možnost si samostatně sestavit analýzy podle jejich potřeb.
  • O kvalitu a správu dat i metadat se stará především dodavatel .
2. Poznámky, reference
  • Detailněji je faktor dokumentován v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ),
  • Citované zdroje - rovněž v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ).