Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Využití Cloud řešení a Cloud BI
Využití Cloud řešení a Cloud BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F491
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Borovec, J. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Mezi nejvyužívanější služby v prostředí Cloud patří na prvním místě DBaaS neboli Database as a Service (databáze poskytovaná formou služby bez nutnosti její údržby zákazníkem (Techopedia Inc. 2019b)), na druhém místě Push Notifications neboli služba posílající oznámení klientským zařízením (IBM 2019) a na třetí příčce se umístilo používání Data Warehouse ( DWH neboli datový sklad s trvalými, časově rozlišenými a subjektově organizovanými daty (MBI 2019e)) v prostředí Cloud. (Flexera 2019).
  • Nejvýznamnějším cloudovými BI produkty jsou Microsoft Power BI, SAP Analytics Cloud, IBM Cognos Analytics, DOMO.
2. Poznámky, reference
  • Detailněji je faktor dokumentován v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ),
  • Citované zdroje - rovněž v přiloženém PDF dokumentu pro skupinu faktorů "Podniková analytika a cloud computing" (FSG490 ).