Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Process Mining
Process Mining
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F421
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Adamec, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-28
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Process Mining je disciplína nacházející se na pomezí machine learningu, data miningu na straně jedné a procesního modelování a analýzy na straně druhé. Hlavní ideou proces miningu je odhalování, monitorování a zlepšování reálných procesů extrahováním znalostí z logů událostí již dostupných z dnešních systémů (Aalst, 2016).
2. Efekty a výhod
  1. Umožňuje objevování - vezme log událostí a vyprodukuje model bez použití apriorní informace. Jako příklad může být použití α-algoritmus. Algoritmus vezme log událostí a za pomoci Petriho sítě vysvětluje chování zaznamenané v logu událostí. α-algoritmus je schopný bez jakékoli dodatečné znalosti zkonstruovat Petriho síť.
  2. Poskytuje conformance checking , neboli kontrolu souladu. to je, že existující model procesu porovnáván s logem událostí. Kontrola souladu může být použita jako kontrola reality, tak jak je zaznamenána v logu odpovídá modelu a naopak,
  3. Nabízí enhencement, neboli zlepšování – to je rozšíření nebo zlepšení existujícího procesu použitím informací dostupných z logů událostí aktuálně běžících procesů. Zatímco Conformance checking měří shodu mezi realitou a modelem, třetí typ cílí na zlepšování nebo rozšiřování apriorního modelu. Výsledkem pak může být model, který je opravený a lépe reflektuje realitu.
3. Problémy a omezení
  1. Vyžaduje dostatečné množství dat ve vazbě k procesům,
  2. Předpokládá potřebné znalosti na straně analytiků i uživatelů.
4. Poznámky, reference
  • Detailnější informace k "Process miningu" je součástí přiloženého souhrnného dokumentu k podskupině faktorů "Data Science a pokročilá analytika" (FSG440 ).
  • Adamec, L.: Process mining a jeho možnosti využití v podniku - (VŠE, Praha 2018).