Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Sémantická vrstva
Sémantická vrstva
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F420
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-27
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení sémantické vrstvy
  • Sémantická vrstva je komponenta umožňující uživatelům lepší orientaci ve složitých datových strukturách.
2. Efekty a přínosy sémantické vrstvy pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Poskytuje přehledné zobrazení hierarchických struktur u složitých dimenzí,
  2. Sémantická v rstva je v současnosti začleněna i do ostatních analytických nebo integračních nástrojů,
3. Problémy a omezení spojené se sémantickou vrstvou
  1. Sémantická vrstva v některých případech zesložiťuje architekturu BI řešení,
  2. Začlenění a využití komponenty představuje další časové nároky řešení.
4. Reference:
  • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.