Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Business Activity Monitoring, BAM
Business Activity Monitoring, BAM
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F470
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-13
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Business Activity Monitoring
  • Business Activity Monitoring, BAM jsou procesy a technologie, které v reálném čase vyhodnocují klíčové indikátory výkonnosti, problémy a omezení ve fungování firmy.
  • BAM monitoruje a vyhodnocuje nejrůznější anomálie v provozu firmy i v jejím okolí.
2. Efekty a přínosy Business Activity Monitoring pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. BAM přispívá k zrychlování a vyšší efektivitě byznys operací.
  2. BAM je poskytuje systém varování (alertů) na základě zjištěných problémů a omezení směrovaných na odpovídající podnikové role,
  3. BAM poskytuje důležité podklady pro rozvoj a zkvalitňování řízení celé firmy.
3. Problémy a omezení spojené s Business Activity Monitoring
  1. Jako vstup je nutné provést kvalitní analýzu a dokumentaci podnikových procesů,
  2. Problémem je obvykle motivace řadových pracovníků na účasti na projektech BAM a jeho využívání v praxi,
  3. Častou otázkou je, co je skutečně efektivní monitorovat a vyhodnocovat, úplnost by ve většině případů vedla k neúměrné složitosti