Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení kvality a čištění dat
Řízení kvality a čištění dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F464
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-07
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení zajištění kvality a čištění dat
 • Do řešení kvality je nutné zařadit celý komplex činností, procesů a metod, které se v rámci systému řízení kvality dat realizují.
 • Systém řízení kvality dat (DQMS, Data Management Quality System) je obvykle vymezen jako „celkový úhrn aktivit organizace, sloužících k zajištění kvality dat“,
 • Zahrnuje tyto hlavní funkce:
  • opravu chyb a jiných nedostatků v datech hlášených organizaci zákazníkem a jinými subjekty,
  • periodické čištění datových zdrojů a databází,
  • čištění aktuálně používaných dat,
  • prevenci chyb.
2. Efekty a přínosy zajištění kvality a čištění dat pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Dosažení ekonomických efektů, např. v úsporách za ztráty při marketingových kampaních,
 2. Ve zvýšení důvěryhodnosti firmy vzhledem k zákazníkům,
 3. Snížení časových ztrát při dohledávání chyb v rámci podnikového reportingu.
3. Problémy a omezení spojené se zajištěním kvality a čištěním dat
 1. Problémy ve ztrátách z příjmů za produkty a služby, ve zvýšených nákladech na informační služby i ostatní podnikové aktivity,
 2. Problémy ve ztrátách zákazníků, ve snížení kvality služeb pro zákazníky, v chybovosti obchodních dokumentů a s tím spojených ekonomických a časových ztrátách,
 3. Problémy v neefektivitě a neúměrném času běžných řídících a provozních procesů, v nekvalitní vnitrofiremní komunikaci, v nízké kvalitě komunikace s externími partnery a působení na vnější prostředí firmy