Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Kolaborativní rozhodování
Kolaborativní rozhodování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F452
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Kolaborativního rozhodování
  • Kolaborativní rozhodování je styl rozhodování v podnikovém řízení, který umožňuje manažerům spolupracovat a diskutovat vzdáleně nad analytickými výstupy z BI aplikací i z jiných zdrojů,
  • Je založeno na kombinaci BI platforem a sociálním software a sociálních sítích a kombinovat tyto zdroje s názory manažerů v rámci takto uskutečňovaných manažerských jednání a diskusí.
2. Efekty a přínosy faktoru Kolaborativní rozhodování pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Kolaborativní rozhodování je výrazně transparentnější, efektivně využívá disponibilní datové i technologické zdroje,
  2. Snižuje časové nároky na projednávání a přijímání rozhodnutí na různých úrovních řídící hierarchie,
  3. Snižuje náklady na administrativu a řízení, např. omezením cestovních nároků na realizaci manažerských schůzek.
3. Problémy a omezení spojené s Kolaborativním rozhodováním
  1. Je třeba řešit problém, kdy BI aplikace a jejich výstupy nejsou jednoznačně přiřazené k řídícím a rozhodovacím aktivitám a je nutné ho jasně definovat,
  2. Existují kulturní a organizační bariéry vedoucích pracovníků pro přijetí takového stylu řízení,
  3. Musí být jasně vymezen širší byznys kontext vzhledem ke vztahům byznys procesů, rozhodovacích aktivit na různých úrovních řízení a adekvátních BI, resp. BA aplikací a jejich funkcionality a výstupů,
  4. Je účelné nastavit i kvalifikační programy zaměřené na výše uvedený kontext byznys procesů, rozhodování a BI, resp. BA, včetně vytvoření nezbytných podkladových materiálů i terminologických slovníků.