Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Jazyk R
Jazyk R
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F418
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Maleňák, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-12-13
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení jazyka R
  • Jazyk R je programovací jazyk a zároveň prostředí pro statistické zpracování dat a jejich grafické zobrazení pomocí integrovaných nástrojů distribuovaný pod volnou GNU licencí pro svobodný software. R byl vytvořen a odvozen z komerční verze programovacího jazyka a prostředí výzkumníky vývojové organizace Bellových laboratoří sídlících ve Spojených státech amerických. (The Comprehensive R Archive Network, Copyright © 2000–2017).
  • Celé prostředí a rozšiřující balíčky jazyka R je možné získat z webového archivu CRAN „Comprehensive R Archive Network“ neziskového sdružení R Foundation založeného členy vývojového týmu jazyka R.