Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : ERP:SaaS
ERP:SaaS
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F301
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení ERP SaaS
 • Absence IT specialistů a pouze základní IT infrastruktura jsou jedny z rozhodujících faktorů pro nasazení ERP formou SaaS a tedy kompletní outsoursing ERP systému včetně správy OS, databází a dalších technologií.
 • Podnik tak nebude muset řešit nákup serverů, jejich softwarové výbavy a následný provoz. Nebude tak třeba řešit zálohování, správu licencí, administraci a aktualizaci OS a databází a případné vzdálené přístupy k ERP z druhého závodu, prodejen a mobilních zařízení.
2. Kritéria pro výběr ERP SaaS

2.1. Požadovaná funkcionalita
 • Vhodnost poskytovaných funkcí pro podnik je prvním základním kritériem, které musí být naplněno.
 • Pokud je např. hlavním požadavkem na systém řešení all-in-one , pak musí pokrývat co největší část podnikových procesů.
2.2. Vlastnosti poskytované služby
 • Otevřené aplikační rozhraní (API) – i při snaze vybrat ERP pokrývající všechny podnikové procesy nemusí znamenat, že takový systém na trhu nebude dostupný nebo v budoucnu vznikne potřeba integrovat ERP s jiným systémem. Proto je podmínkou, aby služba měla otevřené API a bylo tak technicky možné zajistit integraci s jiným systémem.
 • Dostupnost služby minimálně 99,9% - dostupnost služby je velmi důležitým parametrem, který by měl podniku garantovat čas, po který by měla být služba dostupná:
  • Přesné znění a případné postihy za nesplnění jsou definovány v aplikačních SLA .
  • Kritérium např. stanovuje, že dostupnost služby musí být minimálně 99,9% v měsíci.
  • To znamená, že maximální doba výpadku služby je 44 minut. Pro srovnání například při garanci 99,5% by výpadek mohl činit až 3,6 hodiny měsíčně. Taková doba nedostupnosti už by mohla podniku například ve špičce, kdy jsou odbavovány všechny rozvozy způsobit značné komplikace a finanční ztrátu.
 • Dostupný helpdesk/hotline - kritérium zjišťuje, zda má poskytovatel služby zřízený hepldesk a hotline (telefonní podpora), kam se uživatelé mohou obracet s dotazy a případnými problémy.
 • Garantovaný čas do zahájení problému (response time) - response time zavazuje poskytovatele začít řešit nahlášený problém do doby definované v SLA. Kritériem je, aby response time byl např. maximálně 1 hodina. Vedle response time může být v SLA definován i fix time (garanotovaný čas do vyřešení problému) . Fix time je však už velmi specifický a většinou závisí na individuální dohodě mezi poskytovatelem a zákazníkem.
 • Dostupnost demoverze služby - možnost si před podepsáním kontraktu dopředu vyzkoušet, jak daný systém vypadá, způsob jeho ovládání, možnosti nastavení a jiné vlastnosti.
2.3. Poskytovatel služby
 • Počet zaměstnanců – zda se jedná o zavedeného poskytovatele, u kterého se dá předpokládat jistá stabilita a tedy menší pravděpodobnost zániku než u malého podniku například s pouze pěti zaměstnanci.
 • Počet implementací ERP - počet implementací, které daný poskytovatel již realizoval, může podnik při výběru ERP alespoň částečně uvažovat jako jistý indikátor zkušeností poskytovatele. Čím zkušenější poskytovatel, tím hladší průběh implementace a následné podpory se dá očekávat.