Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Mobilní cloud computing
Mobilní cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F115
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-06-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Mobilní cloud computing se začal objevovat krátce po zavedení pojmu Cloud computing a to v souvislosti se snižováním vývojových a provozních nákladů na mobilní aplikace.
  • Mobilní cloud computing lze popsat jako infrastrukturu, kde se jak ukládání, tak zpracování dat děje mimo mobilní zařízení . Aplikace mobilního cloudu přenášejí výpočetní výpon pryč z mobilního zařízení do cloudu, čímž zpřístupňují aplikace, které by jinak potřebovali vysoký výkon mobilního zařízení i uživatelům s méně výkonnějšími zařízeními. Jinak řečeno mobilní aplikace přistupují pomocí tenkého klienta nebo webového prohlížeče k výpočetnímu výkonu cloudu prostřednictvím mobilních sítí.
  • Ačkoliv se mobilní zařízení stále zdokonalují, pořád mají oproti standardním stolním počítačům nebo notebookům své limity, které omezují možnosti mobilního cloud computingu při vývoji komplexnějších aplikací (jako například ERP) a je třeba to brát v potaz. Kromě výkonu představují další omezení například kapacita baterie a také rychlost, stabilita a dostupnost mobilní sítě. Závažný problém řešený vývojáři mobilních aplikací je velká rozmanitost dostupných mobilních zařízení, z tohoto důvodu musí být aplikace co nejjednodušší a schopné přizpůsobit se odlišným parametrům různých zařízení.