Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Mobilní cloud computing
Mobilní cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F109
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení mobilního cloud computingu

Mobilní cloud computing se začal objevovat krátce po zavedení pojmu Cloud computing a to v souvislosti se snižováním vývojových a provozních nákladů na mobilní aplikace. Mobilní cloud computing lze popsat jako infrastrukturu, kde se jak ukládání, tak zpracování dat děje mimo mobilní zařízení. Aplikace mobilního cloudu přenášejí výpočetní výpon pryč z mobilního zařízení do cloudu, čímž zpřístupňují aplikace, které by jinak potřebovali vysoký výkon mobilního zařízení i uživatelům s méně výkonnějšími zařízeními. Jinak řečeno mobilní aplikace přistupují pomocí tenkého klienta nebo webového prohlížeče k výpočetnímu výkonu cloudu prostřednictvím mobilních sítí.

Ačkoliv se mobilní zařízení stále zdokonalují, pořád mají oproti standardním stolním počítačům nebo notebookům své limity, které omezují možnosti mobilního cloud computingu při vývoji komplexnějších aplikací (jako například ERP) a je třeba to brát v potaz. Kromě výkonu představují další omezení například kapacita baterie a také rychlost, stabilita a dostupnost mobilní sítě. Závažný problém řešený vývojáři mobilních aplikací je velká rozmanitost dostupných mobilních zařízení, z tohoto důvodu musí být aplikace co nejjednodušší a schopné přizpůsobit se odlišným parametrům různých zařízení.

2. Poznámky

Zdroje:

  • ASRANI, Priyanka. Mobile Cloud Computing. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 4/2013. Vol. 2, Issue 4. ISSN: 2249-8958. Dostupné také z:,
  • IBM. Cloud computing defined: Characteristics & service levels [online]. 2014 [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: . ,
  • ResearchGate. A survey of mobile cloud computing: Architecture, applications, and approaches [online]. 2013 [cit. 2016-09-22]. Dostupné z:.