Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Mobilní cloud computing
Mobilní cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F109
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení mobilního cloud computingu
  • Mobilní cloud computing se začal objevovat krátce po zavedení pojmu Cloud computing a to v souvislosti se snižováním vývojových a provozních nákladů na mobilní aplikace.
  • Mobilní cloud computing lze popsat jako infrastrukturu, kde se jak ukládání, tak zpracování dat děje mimo mobilní zařízení . Aplikace mobilního cloudu přenášejí výpočetní výpon pryč z mobilního zařízení do cloudu, čímž zpřístupňují aplikace, které by jinak potřebovali vysoký výkon mobilního zařízení i uživatelům s méně výkonnějšími zařízeními. Jinak řečeno mobilní aplikace přistupují pomocí tenkého klienta nebo webového prohlížeče k výpočetnímu výkonu cloudu prostřednictvím mobilních sítí.
  • Ačkoliv se mobilní zařízení stále zdokonalují, pořád mají oproti standardním stolním počítačům nebo notebookům své limity, které omezují možnosti mobilního cloud computingu při vývoji komplexnějších aplikací (jako například ERP) a je třeba to brát v potaz. Kromě výkonu představují další omezení například kapacita baterie a také rychlost, stabilita a dostupnost mobilní sítě. Závažný problém řešený vývojáři mobilních aplikací je velká rozmanitost dostupných mobilních zařízení, z tohoto důvodu musí být aplikace co nejjednodušší a schopné přizpůsobit se odlišným parametrům různých zařízení.
2. Poznámky

Zdroje:

  • ASRANI, Priyanka. Mobile Cloud Computing. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 4/2013. Vol. 2, Issue 4. ISSN: 2249-8958. Dostupné také z:,
  • IBM. Cloud computing defined: Characteristics & service levels [online]. 2014 [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: . ,
  • ResearchGate. A survey of mobile cloud computing: Architecture, applications, and approaches [online]. 2013 [cit. 2016-09-22]. Dostupné z:.