Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Využití datového modelování
Využití datového modelování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F059
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Využití datového modelování - účel, smysl faktoru

Účelem využití datového modelování je pomoci řešit návrh databází a přispívat ke kvalitě návrhu databáze, úrovni její dokumentace a vyšší flexibilitě v průběhu jejího dalšího rozvoje.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu IT v podniku
 1. Databáze jsou konstruovány efektivně s minimalizací redundancí dat (tj. jejich duplicit, či multiplicit), se zajištěním požadovaného výkonu a doby odezvy při nejčetnějších dotazech a dalších operacích.
 2. Databáze se navrhují tak, aby poskytovaly data uživatelům, která odpovídají jejich aktuálním požadavkům , ale i požadavkům, které lze v budoucnu očekávat . To znamená, že databáze lze relativně bezpečně rozšiřovat, udržovat a modifikovat. Úpravy databáze neznamenají nepřiměřená rizika pro kvalitu dat.
 3. V relační databázi je řešena integrita na úrovni položek (atributů), tabulek i vazeb mezi tabulkami zajišťující přesnost a konsistenci uložených dat po celou dobu provozu.
 4. Databáze má zabudována vybraná business pravidla platná pro daný podnik, takže data odpovídají principům a pravidlům podnikání v konkrétní organizaci.
 5. Aplikace postavené na databázi lze řešit efektivně a návrh databáze neznamená významné omezení pro jejich další údržbu a rozvoj.
3. Otázky, problémy a omezení
 1. Analytik musí velmi dobře pochopit podnikovou realitu, aby byl schopen nadefinovat všechny potřebné entity a vazby mezi nim.
 2. Se složitostí (i velikostí) podniku stoupá složitost datového modelu , zejména na úrovni vazeb mezi entitami.
 3. Návrh databáze je nezbytné následně ladit (např. uspořádáním vazeb), aby poskytovala požadovaný výkon a dobu odezvy na dotazy.
4. Využití datového modelování
 • Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ),
 • Implementace aplikace – IASW (U413B ),
 • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
 • BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • BI: Implementace řešení, (U437A ),
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ).