Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Využití datového modelování
Využití datového modelování
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F059
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Využití datového modelování - účel, smysl faktoru

Účelem využití datového modelování je pomoci řešit návrh databází a přispívat ke kvalitě návrhu databáze, úrovni její dokumentace a vyšší flexibilitě v průběhu jejího dalšího rozvoje.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu IT v podniku
 1. Databáze jsou konstruovány efektivně s minimalizací redundancí dat (tj. jejich duplicit, či multiplicit), se zajištěním požadovaného výkonu a doby odezvy při nejčetnějších dotazech a dalších operacích.
 2. Databáze se navrhují tak, aby poskytovaly data uživatelům, která odpovídají jejich aktuálním požadavkům, ale i požadavkům, které lze v budoucnu očekávat. To znamená, že databáze lze relativně bezpečně rozšiřovat, udržovat a modifikovat. Úpravy databáze neznamenají nepřiměřená rizika pro kvalitu dat.
 3. V relační databázi je řešena integrita na úrovni položek (atributů), tabulek i vazeb mezi tabulkami zajišťující přesnost a konsistenci uložených dat po celou dobu provozu.
 4. Databáze má zabudována vybraná business pravidla platná pro daný podnik, takže data odpovídají principům a pravidlům podnikání v konkrétní organizaci.
 5. Aplikace postavené na databázi lze řešit efektivně a návrh databáze neznamená významné omezení pro jejich další údržbu a rozvoj.

3. Otázky, problémy a omezení F059_10
 1. Analytik musí velmi dobře pochopit podnikovou realitu, aby byl schopen nadefinovat všechny potřebné entity a vazby mezi nim.
 2. Se složitostí (i velikostí) podniku stoupá složitost datového modelu, zejména na úrovni vazeb mezi entitami.
 3. Návrh databáze je nezbytné následně ladit (např. uspořádáním vazeb), aby poskytovala požadovaný výkon a dobu odezvy na dotazy.
4.

Využití datového modelování je zejména v úlohách:

 • Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ),
 • Implementace aplikace – IASW (U413B ),
 • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
 • BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • BI: Implementace řešení, (U437A ),
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ).