Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technické prostředky osobní informatiky
Technické prostředky osobní informatiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F571
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení technických prostředků osobní informatiky
  • Pod pojmem technika pro osobní informatiku se obvykle rozuměl jeden standardní osobní počítač. S příchodem mobilních telefonů a tabletů, je zcela patrný ústup od stacionárních PC počítačů , které jsou nahrazovány notebooky či ultrabooky. PDA zařízení jsou nahrazována chytrými mobily a tablety. V mnohem větším měřítku se dnes využívají nejrůznější mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety, ultrabooky, a další).
  • Jak roste počet těchto technických prostředků, roste potřeba je i vzájemně provazovat, resp. integrovat a stejně tak je propojovat do dalších veřejných nebo privátních sítí. Vyjádřením integrace prostředků na úrovni osobní informatiky jsou tzv. „osobní sítě“, resp. PAN (Personal Area Network) .