Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Internet věcí, Internet of Things, IoT
Internet věcí, Internet of Things, IoT
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F845
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Internet věcí, Internet of Things, IoT - obsahové vymezení faktoru
  • V souvislosti s rozvojem mobilnosti zařízení , tj. schopností prostředků být i při pohybu připojen do sítě a v ní komunikovat, s rozvojem miniaturizace senzorů , tj. existencí prostředků zachycení informací, s rozvojem miniaturizace prostředků , které zjišťují komunikaci prostředků s okolím, se objevují tendence využít těchto vlastností. Souhrnně se tento trend označuje pojmem Internet věcí (The Internet of Things, IoT).
  • Internet věcí je sítí fyzických objektů, které jsou vybaveny vestavěnými technologiemi komunikace , tj. schopností zachytit své vnitřní stavy a poskytovat tyto informace svému okolí (Gartner, 2015).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Působnost podnikové informatiky se rozšiřuje směrem k zajištění správy i dalších prostředků (IoT prostředků), které podnik ve své činnosti využívá,
  2. Podniková informatika vedle své hlavní role (rozvoj a provoz podnikového informačního systému) se dostává do pozice spolutvůrce produktu podniku a podílí se tedy nejen na vývoji a produkci výrobku, ale zajišťuje také služby zákazníkům, kteří si produkt zakoupili (dlouhodobá aktualizace řešení a technologická podpora zákazníků).