Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance
Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F871
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Služby orientované orientovány na řízení IT (IT management) a IT governance - obsahové vymezení faktoru
  • Služby orientované na IT management a IT governance tvoří:
    • služby IT řízení , které reprezentují komplex služeb spojených na jedné straně s rozvojem podnikového informačního systému,
  • služby architektury a standardů , formulující architekturu podnikového informačního systému a adopci vhodných standardů tak, aby užití informačních technologií i budoucí rozvoj podnikového informačního systému byl v souladu s cíli a strategií podniku,
    • služby IT vzdělávání se orientují jednak na školící služby v užití informačních technologií a jejích aplikací, ale také na vzdělávání manažerů, které jim umožní identifikovat hodnotu získanou užitím a investováním do informačních technologií,
    • služby IT výzkumu a vývoje se orientují na hledání nových možností a příležitostí, které může informační technologie podniku nabídnout.