Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Služby spojené s informačními technologiemi
Služby spojené s informačními technologiemi
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F870
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Služby spojené s informačními technologiemi - obsahové vymezení faktoru
 • Služby spojené s technickými prostředky a informačními technologiemi tvoří:*
 • služby komunikačních kanálů , které zahrnují řízení a integraci všech elektronických komunikačních kanálů, které organizaci propojují se zákazníky a partnery, jako např. služby Internetu (Web, ICQ, email), klasická pošta (naskenovanou anebo označenou), telekomunikace (fax, telefon), EDI (Electronic Data Interchange) apod.,
  • služby spojené s řízením rizik a bezpečností podnikového informačního systému, v nichž je zahrnuto zajištění stanovené úrovně informační bezpečnosti, která je reprezentovaná sadou vlastností (důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost, spolehlivost, nepopiratelnost), a také vytvoření prostředí důvěryhodnosti pro všechny zainteresované strany (zákazníci, partneři, zaměstnanci, vlastníci),
  • komunikační služby orientované na zajištění přenosových tras mezi jednotlivými místy zpracování aplikací, a to prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, ale také sítí v průmyslových aplikacích,
  • služby správy dat , které se orientují na utvoření a správu prostředí, které umožní řídit data nezávisle na aplikacích, včetně zajištění jejich transparentní dostupnosti pro všechny, kteří data vyžadují,
  • služby správy IT jsou orientovány na aktivity spojené se správou a řízením technických prostředků a informačních technologií a zahrnují např. správu koncových zařízení, serverů, ale také sestavení vhodného prostředí pro vývoj a implementaci nových systémů (nových aplikací informačních technologií),
 • služby správy infrastrukturních aplikací , tj. aplikací, které jsou využívány napříč organizací. Takové aplikace jsou zařazeny do infrastruktury s cílem nabídnout jejich unifikované a sdílené služby tam, kde jsou potřeba.