Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Služby spojené s informačními technologiemi
Služby spojené s informačními technologiemi
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F870
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Služby spojené s informačními technologiemi - obsahové vymezení faktoru

Služby spojené s technickými prostředky a informačními technologiemi tvoří:

  • služby komunikačních kanálů, které zahrnují řízení a integraci všech elektronických komunikačních kanálů, které organizaci propojují se zákazníky a partnery. Jedná se např. o služby Internetu (Web, ICQ, email), klasickou poštu (naskenovanou anebo označenou), telekomunikace (fax, telefon), EDI (Electronic Data Interchange) apod. – ve vazbě na faktory podskupiny eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ) a skupiny úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ), Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), resp. Řešení aplikačního projektu (TG410 ), Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), resp. Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ), služby spojené s řízením rizik a bezpečností podnikového informačního systému (viz skupina úloh Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ), v nichž je zahrnuto zajištění stanovené úrovně informační bezpečnosti, která je reprezentovaná sadou vlastností (důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost, spolehlivost, nepopiratelnost), a také vytvoření prostředí důvěryhodnosti pro všechny zainteresované strany (zákazníci, partneři, zaměstnanci, vlastníci),
  • komunikační služby orientované na zajištění přenosových tras mezi jednotlivými místy zpracování aplikací, a to prostřednictvím počítačových a telekomunikačních sítí, ale také sítí v průmyslových aplikacích,
  • služby správy dat (ve skupině Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ) a v úloze Správa databází (U702A )), které se orientují na utvoření a správu prostředí, které umožní řídit data nezávisle na aplikacích, včetně zajištění jejich transparentní dostupnosti pro všechny, kteří data vyžadují,
  • služby správy IT (viz skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ) a Řízení a správa IT zdrojů (TG701 )) jsou orientovány na aktivity spojené se správou a řízením technických prostředků a informačních technologií a zahrnují např. správu koncových zařízení, serverů, ale také sestavení vhodného prostředí pro vývoj a implementaci nových systémů (nových aplikací informačních technologií),
  • služby správy infrastrukturních aplikací, tj. aplikací, které jsou využívány napříč organizací (viz skupina úloh Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 )). Takové aplikace jsou zařazeny do infrastruktury s cílem nabídnout jejich unifikované a sdílené služby tam, kde jsou potřeba.