Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Síť Internet a jeho služby
Síť Internet a jeho služby
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F851
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Síť Internet a jeho služby - obsahové vymezení faktoru
  • Podle FNC (Federal Networking Council) pojem Internet představuje globální informační systém , který:
    • je logicky vzájemně propojen prostřednictvím globálního a jednotného prostoru adres, který je založen na internet protokolu, včetně dalších, které jsou jeho následníky,
    • komunikaci prvků sítě zajišťuje protokolovou sadou TCP/IP, případně (v budoucnu) dalšími protokoly, které jsou s protokolem IP kompatibilní,
    • na své nejvyšší úrovni veřejně nebo soukromě poskytuje, užívá nebo zpřístupňuje služby nad technologiemi, které jsou založeny na výše uvedených principech komunikace a související infrastruktuře.