Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Komunikační sítě
Komunikační sítě
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F850
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Komunikační sítě - obsahové vymezení faktoru
 • V systémech, kde se využívají počítače, je jejich vzájemná komunikace realizována prostřednictvím telekomunikačních sítí anebo počítačových sítí.
 • Telekomunikační síť (např. telefonní síť) je tvořena koncovými uzly (telefon, fax), telefonními ústřednami a přenosovými cestami . V okamžiku požadavku na komunikaci musí systém zajistit pospojování dílčích cest mezi jedním koncovým uzlem, telefonní ústřednou, dalšími ústřednami až ke druhému koncovému uzlu. Ve skutečnosti zde dochází k vytvoření tzv. okruhu (circuit) , což je obousměrná přenosová cesta s určitou kapacitou, která je plně vyhrazena pro komunikaci právě konkrétním koncovým uzlům.
 • Telefonní ústředny hrají roli přepojovatelů, ve kterých dojde k přepnutí směru komunikace (switch) tak, aby pro koncové uzly vznikla souvislá přenosová cesta - okruh. Po ukončení komunikace mezi uzly (zavěšení telefonu) je cesta opět rozpojena, aby mohla být použita jinými uzly.
 • U počítačové sítě okruhy nevznikají. Kapacita přenosové cesty není nikomu přiřazena, ale je sdílena všemi účastníky sítě. Znamená to, že kdokoliv může vložit na cestu svůj požadavek (data), který se sítí dále pohybuje .
 • Aby nedošlo k promíchání dat od různých odesílatelů při sdílení přenosové cesty, musí je odesílatel vhodně zabalit do balíčku dat (paketu) , který označí identifikací (adresou) příjemce paketu (a zároveň i identifikací odesílatele).
 • Pokud je příjemce v jiné síti , pak je balíček doručen do přepojovacího prvku , což je specializované zařízení označované jako směrovač (router) . Přepojovací prvek přijímá pakety v pořadí, jak jsou mu doručovány, rozhoduje o jejich dalším směru a odesílá ho v takto zvoleném směru dále. Směrovače pracují na principu store&forward . To znamená, že došlý balíček je nejprve uložen do fronty požadavků na přepojení a až na něho přijde řada, je vyzvednut a následně přepojen (používáme pojem přepnut, switch) v požadovaném směru dle adresy příjemce.
 • Specifickým případem počítačových sítí jsou sítě v průmyslových aplikacích , které se využívají při řízení výrobních procesů (např. při řízení výrobní linky, u číslicově řízených obráběcích strojů, robotů, apod.). V těchto sítích je nutné pro jednotlivá zařízení (stroje) zajistit možnost komunikace v reálném čase, tj. musí být garantován v pevně stanoveném intervalu přístup zařízení k síti (deterministický přístup). V případě, že to výrobní proces požaduje, musí zajistit, aby některá zařízení získala prioritní přístup ke komunikaci.
 • Komunikace je zpravidla centrálně řízena a tento princip se označuje jako princip master/slave. Někdy je však prvkům umožněno komunikovat každý s každým (peer-to-peer) .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Konvergence sítí - aplikace již nerozlišují, zda přenos probíhá v telekomunikační anebo počítačové síti. Na straně jedné je dnes již běžné telefonovat prostřednictvím počítačové sítě (tzv. IP nebo internetová telefonie) a na straně druhé jsou telekomunikační sítě používány pro přístup k sítím počítačovým a také jsou části telekomunikačních sítí vyhrazeny pro přenos dat počítačových sítí.
 2. Transparence sítě se projevuje tím, že konstrukce sítě a realizace komunikace je uživatelům či aplikacím skryta. Koncová zařízení jsou v současné době totiž vybavena schopností zajišťovat komunikaci napříč různými sítěmi.
 3. Mobilnost je svázána s bezdrátovými sítěmi a projevuje se tím, že síť zajistí uživateli, respektive aplikaci komunikaci i v okamžiku, že se koncový uzel pohybuje.