Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Software pro podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového IT
Software pro podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového IT
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F838
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení faktoru
  • Softwarová řešení, která se orientují na podporu aktivit spojených s řízením provozu podnikového informačního systému podporují úlohy v doméně "Řízení provozu IT" (DO700 ).
  • Tyto nástroje se orientují na podporu nasazení (deployment), provozovaní (runtime) a odstranění (retirement) komponent informačního systému dle toho, jak bylo stanoveno plánem rozvoje anebo podle aktuálních požadavků.