Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Computer Aided Systems Engineering (CASE)
Computer Aided Systems Engineering (CASE)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F837
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Computer Aided Systems Engineering (CASE)
  • Nejznámější v této kategorii jsou nástroje - Computer Aided Systems Engineering (CASE) . Písmeno „S“ však může znamenat také software, tedy Computer Aided Software Engineering .
  • Tyto nástroje pracují se sdíleným úložištěm (repozitory) informací o podnikovém informačním systému anebo o softwarovém systému, aby byla zajištěna konzistence informací napříč všemi etapami životního cyklu systému.
  • CASE nástroje se rozdělují na:
    • vyšší CASE nástroje , které podporují aktivity plánování, analýzy a návrhu podnikového informačního systému,
    • nižší CASE nástroje, které podporují aktivity implementace, testování a údržby podnikového informačního systému,
    • integrované CASE nástroje , které podporují všechny aktivity v rámci jednoho prostředí.