Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Technologie virtualizace
Technologie virtualizace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F832
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení technologie virtualizace
 • Myšlenkou vizualizace je vytvořit nějakému objektu, ať již je to uživatel, aplikace, služební program (server) pro různé funkce, či operační systém iluzi, že má k dispozici kompletní výpočetní platformu . V prostředí, kdy se provozuje řada serverů, platforem a aplikací a různé prostředky vyžadují různou konfiguraci jak hardware, tak základního softwaru, využití virtualizace vzrůstá .
 • Dnes představuje koncept efektivnějšího využívání technických i technologických prostředků informačního systému. Uživateli, respektive aplikaci (často dynamicky) je vytvořena iluze, že pro zpracování jeho požadavku má kompletní systém zpracování dat a to přesto, že na pozadí (uživateli či aplikaci neviditelném) jsou prostředky tohoto systému sdíleny s jinými uživateli či aplikacemi.
 • Takové zdání lze utvořit přinejmenším na straně serverů, osobních počítačů (desktopů), sítě, úložišť dat či správy úložišť.
 • Technologie , které jsou k dispozici, umožňují realizovat emulaci, simulaci, virtualizaci a aplikační virtualizaci .
2. Emulace
 • Při emulaci pomocí specializovaného programového vybavení se vytváří pro aplikaci zdání nějakého konkrétního technického prostředku . Například na osobním počítači se emuluje herní konzole, tj. takové aplikaci se osobní počítač jeví jako konkrétní herní konzole.
3. Simulace
 • Simulací se vytváří (opět pomocí programového vybavení) zdání určitého provozního programového prostředí. Např. na počítači Apple za pomocí Microsoft Virtual PC pro PowerPC je možné vytvořit prostředí operačního systému Windows a dále v tomto prostředí provozovat další software, který je určen pro operační systém Windows.
4. Virtualizační prostředky
 • Při virtualizaci se využívá jako virtualizační prostředek tzv. hypervizor. Hypervizor je softwarová komponenta, která „odpojuje“ hostovaný operační systém od technických prostředků . Podle toho kam je hypervizor vkládán se rozlišuje virtualizace na tzv. nativní virtualizaci a virtualizaci na úrovni operačního systému .
 • Představiteli prostředků pro nativní virtualizaci jsou např. Citrix XenServer, Oracle VM, VMware's ESX Server, Microsoft's Hyper-V apod. Pro zajištění nativní virtualizace se předpokládá, že technické prostředky (procesor) podporují tento koncept. Příkladem jsou vybrané řady serverů společnosti HP, IBM, Bull apod.
 • K představitelům prostředků pro virtualizaci na úrovni operačního systému patří VMWare (Server, Workstation), QEMU, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server apod.
 • V závislosti na konkrétních potřebách organizace s e aplikuje virtualizace na servery, osobní počítače, datová úložiště a sítě . Při virtualizaci serverů je pak možné konkrétním aplikacím přiřazovat dynamicky systémové prostředky, přičemž tyto prostředky mohou být součástí různých fyzických počítačů.
 • Při virtualizaci osobních počítačů je pak možné, aby kompletní PC prostředí (včetně všech jeho aplikací) bylo umístěno a provozováno na serveru a bylo dostupné z libovolného klientského zařízení (terminálu).
5. Aplikační virtualizace
 • Aplikační virtualizace představuje vytvoření prostředí izolující aplikace od operačního systému a technických prostředků.
 • P ředstavitelem je JVM (Java Virtual Machine). Virtuální stroj poskytuje aplikacím provozní prostředí a aplikace tak může být provozována na libovolném operačním systému a technických prostředcích.