Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Podpůrné programy (utility)
Podpůrné programy (utility)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F831
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení podpůrných programů
  • Podpůrné programy (utility) rozšiřují možnosti operačních systémů nebo zajišťují aplikacím či uživatelům další požadovanou funkcionalitu.
  • V této skupině software jsou utility, jako např. nejrůznější diagnostické prostředky určené pro testování funkčnosti technických prostředků, prostředky pro obnovu narušených souborů, prostředky pro prohlížení dat různých datových formátů, prostředky komprimace a dekomprimace souborů, procházení souborů na vnějších pamětech (správci souborů) apod.