Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Podpůrné programy (utility)
Podpůrné programy (utility)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F831
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení podpůrných programů

Podpůrné programy (utility) rozšiřují možnosti operačních systémů nebo zajišťují aplikacím či uživatelům další požadovanou funkcionalitu. V této skupině software najdeme řadu utilit, jako např. nejrůznější diagnostické prostředky určené pro testování funkčnosti technických prostředků, prostředky pro obnovu narušených souborů, prostředky pro prohlížení dat různých datových formátů, prostředky komprimace a dekomprimace souborů, procházení souborů na vnějších pamětech (správci souborů) apod.

Jejich plánování a řízení je obsahem skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ). Obvykle se řeší i ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ).