Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Operační systémy
Operační systémy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F830
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení operačních systémů

Operační systém poskytuje komplex veškerých řídících funkcí nezbytných pro práci počítače bez ohledu na to, jaké aplikační programy se na něm provozují. Operační systém (OS, Operating System) je množina programů, která řídí všechny ostatní programy zpracovávané počítačem. Po spuštění počítače je jádro operačního systému - kernel zavedeno do vnitřní paměti počítače v průběhu procesu „bootování“.

Jejich plánování a řízení je obsahem skupiny úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ). Obvykle se řeší i ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ).

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Řídí a spravuje technické prostředky počítače, např. přiděluje jednotlivým programům čas procesoru, kapacitu vnitřní paměti, přístup ke vstupním a výstupním zařízením apod.,
  2. Vytváří pro zpracovávané programy odstiňující vrstvu, aby programy mohly pracovat s různým hardware (tj. odstiňuje je od technických specifik komponent počítače). OS komunikuje s technickými prostředky prostřednictvím specializovaných programů, tzv. ovladačů (driverů), které jsou zpravidla vyvinuty výrobcem technického prostředku a jsou tomuto prostředku „ušity na míru“. Pro maximální využití schopností technického prostředku je důležité, aby jeho ovladače byly na počítači instalovány.
  3. Prostřednictvím souborového systému zajišťuje operační systém přístup k souborům, které jsou uloženy na discích a dalších vnějších pamětech počítačů. V souborech jsou uložena jak data, tak i další software. Soubor je pro operační systém posloupností (proudem) bitů uložených jako samostatná jednotka. Operační systém uživatelům a aplikacím zajišťuje základní operace se souborem (otevření, čtení posloupnosti bytů, zrušení, pojmenování, přejmenování apod.).,
  4. Poskytuje uživatelům prostředí uživatelského rozhraní. Prvky uživatelského rozhraní jsou poskytovány také aplikacím, tzn., že aplikace, respektive další software využívá principy uživatelského rozhraní, kterým disponuje konkrétní operační systém.
  5. Řídí zpracování jednotlivých programů a v případě jejich souběžného zpracování určuje, které programy budou zpracovány, v jakém pořadí, kolik času jim bude přiděleno a s jakou prioritou. V případě, že počítač disponuje více procesory, pak zajišťuje rozdělení zpracování programů mezi ně.
  6. Prostřednictvím síťových rozhraní operační systém podporuje komunikaci mezi počítači.