Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Operační systémy
Operační systémy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F830
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení operačních systémů
  • Operační systém poskytuje komplex veškerých řídících funkcí nezbytných pro práci počítače bez ohledu na to, jaké aplikační programy se na něm provozují. Operační systém ( OS, Operating System ) je množina programů, která řídí všechny ostatní programy zpracovávané počítačem.
  • Po spuštění počítače je jádro operačního systému - kernel zavedeno do vnitřní paměti počítače v průběhu procesu „bootování“.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Řídí a spravuje technické prostředky počítače, např. přiděluje jednotlivým programům čas procesoru, kapacitu vnitřní paměti, přístup ke vstupním a výstupním zařízením apod.,
  2. Vytváří pro zpracovávané programy odstiňující vrstvu , aby programy mohly pracovat s různým hardware (tj. odstiňuje je od technických specifik komponent počítače). OS komunikuje s technickými prostředky prostřednictvím specializovaných programů, tzv. ovladačů (driverů), které jsou zpravidla vyvinuty výrobcem technického prostředku a jsou tomuto prostředku „ušity na míru“. Pro maximální využití schopností technického prostředku je důležité, aby jeho ovladače byly na počítači instalovány.
  3. Prostřednictvím souborového systému zajišťuje operační systém přístup k souborům, které jsou uloženy na discích a dalších vnějších pamětech počítačů. V souborech jsou uložena jak data, tak i další software. Soubor je pro operační systém posloupností (proudem) bitů uložených jako samostatná jednotka. Operační systém uživatelům a aplikacím zajišťuje základní operace se souborem (otevření, čtení posloupnosti bytů, zrušení, pojmenování, přejmenování apod.).,
  4. Poskytuje uživatelům prostředí uživatelského rozhraní . Prvky uživatelského rozhraní jsou poskytovány také aplikacím, tzn., že aplikace, respektive další software využívá principy uživatelského rozhraní, kterým disponuje konkrétní operační systém.
  5. Řídí zpracování jednotlivých programů a v případě jejich souběžného zpracování určuje, které programy budou zpracovány, v jakém pořadí, kolik času jim bude přiděleno a s jakou prioritou. V případě, že počítač disponuje více procesory, pak zajišťuje rozdělení zpracování programů mezi ně.
  6. Prostřednictvím síťových rozhraní operační systém podporuje komunikaci mezi počítači .