Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Služební počítače
Služební počítače
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F811
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení služebních počítačů
  • Služební počítače vykonávají své činnosti na základě požadavků osobních či jiných služebních počítačů, tj. uživatel na ně prostřednictvím osobního počítače přenáší požadavky na zpracování.
  • Protože musí obsluhovat velké množství požadavků a musí pracovat nepřetržitě , je nutné, aby jejich technická a technologická konstrukce byla k tomu přizpůsobena. Požadovaného výkonu služebního počítače se dosahuje především spojováním několika samostatných služebních počítačů do většího celku (počítačové klastry).
  • Specifickou kategorií služebních počítačů jsou tzv. superpočítače . Jedná se o výkonné stroje schopné rychle zpracovat velké množství dat. To co je superpočítačem, je každoročně vyhlašováno žebříčkem 500 nejvýkonnějších počítačů v daném roce (top500.org), protože to, co bylo superpočítačem před deseti lety, představuje výkon, který zastane chytrý telefon.