Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Infonomics
Infonomics
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F462
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krčma, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Infonomics klasifikuje informaci jako aktivum společnosti . Označení vzniklo spojením termínů informace a ekonomie.
 • Informační aktivum je jakýkoli digitální/fyzický objekt řízený podnikem, který může přinést přidanou hodnotu. Charakteristikou aktiva je to, že může vykazovat různé riziko při různých okolnostech.
 • Informace má hodnotu dvojího typu: potenciální a realizovanou .
 • Cílem infonomics je maximalizovat realizovanou hodnotu a tím také zvýšit hodnotu aktiv společnosti se všemi dalšími důsledky. Zhodnocení informace je proces, při kterém je informačnímu aktivu přiřazena hodnota, kterou pro podnik představuje a je možno ji dále používat například v účetnictví.
2. Efekty a výhody
 1. Myšlenkový posun , ve kterém informace hraje roli potenciální obchodní hodnoty,
 2. Akceptace hodnoty informaci ve formálních účetních standardech. Co lze měřit, lze i řídit,
 3. Dosažení vyšší transparentnosti organizace,
 4. Valuace společnosti a možnost měření,
 5. Přesnější ohodnocení IT investic , jak vím, že investice se vyplatí, když neznám hodnotu informace, kterou projekt vyprodukuje.
3. Problémy a omezení
 1. Infonomics přináší výzvu, jakým způsobem ohodnotit informace ve formální účetním standardu,
 2. Změna v této transformačním procesu vnímání informace jako reálné hodnoty může přinést počáteční problémy v  nepochopení přístupu napříč organizací.
4. Poznámky, reference
 • Detailnější informace k Infonomics je součástí přiloženého souhrnného dokumentu k podskupině faktorů "Data Science a pokročilá analytika" (FSG440 ).
 • Laney, D., B.: Infonomics, Bibliomotion, Inc., New York, 2018. ISBN 978-1-138-09038-5