Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Data Science
Data Science
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F461
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krčma, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-05
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Přístup k řešení IT, který z velkého množství komplexních dat získává informace a znalosti. Tento přístup je příbuzný oboru dolování dat . Rozšiřuje ho však o kontext trendu Big Data analytics .
 • Proces se skládá z několika fází :
  • porozumění business logiky dat,
  • příprava dat,
  • modelování / optimalizace / simulace,
  • vyhodnocení a nasazení analytického modelu.
 • Data science je příbuzný oborům statistiky, rozpoznávání vzorů, operačního výzkumu, strojového učení, rozhodování, informační technologie.
2. Efekty a výhody
 1. Využití netriviálních dat z různých zdrojů ke strategickým rozhodnutím – nalezení souvislostí napříč různými datovými zdroji,
 2. Využití výsledků například v těchto oblastech: CRM, optimalizace a automatizace ve výrobních podnicích, quality a risk management, analýzy a vzory zákaznického chování,
 3. Multidisciplinarita – využití nejnovějších trendů informačních technologií (zpracování nestrukturovaných dat) ve spojení se statistickou analýzou a dalšími obory,
 4. Stále rostoucí počet nestrukturovaných dat , který se nezastaví, s sebou přináší výzvu, jak tato data využít. S příchodem trendu Internet-of-Things dojde k ještě prudšímu nárůstu dat.
3. Problémy a omezení
 1. Obor je náročný na znalosti z konkrétního oboru a kooperaci s ostatními odborníky,
 2. Nekvalifikované analýzy mohou vést ke špatným rozhodnutím,
 3. Velké množství dat přináší otázku, jak tato data řídit uvnitř organizace a jak je zabezpečit před zneužitím,
 4. Vysoké náklady – je potřeba nejnovější technologie a vysoké personální náklady dané dosaženou kvalifikací pracovníků.
4. Poznámky, reference
 • Detailnější informace k Data Science je součástí přiloženého souhrnného dokumentu k podskupině faktorů "Data Science a pokročilá analytika" (FSG440 ).