Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Virtualizace mobilních zařízení
Virtualizace mobilních zařízení
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F835
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Oganesjan, N. (INSYCO), Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení virtualizace mobilních zařízení
  • Na malém mobilním zařízení s omezeným výkonem může dojít k oddělení HW od SW patřičným hypervisorem s možností spouštět oddělené mobilní operační systémy nebo aplikace.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Větší integrace Cloudových služeb do firemní infrastruktury,
  2. Oddělení závislosti podnikových IS a aplikací na HW uživatele (například v kombinaci s BYOD).
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Kvalita síťové infrastruktury (šířka pásma, stabilita, dostupnost), tj. její dimenzování z hlediska rozložení zátěže v čase,
  2. Změny stávajících IT procesů – jiný přístup k plánování, nasazení, distribuci, provozování, údržby a vyřazení podnikových aplikací