Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Standardizovanost integrovaných dat
Standardizovanost integrovaných dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F925
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mynarz, J. (KIZI, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Standardizovanost integrovaných dat - obsahové vymezení faktoru
  • Standardizovanost integrovaných dat je definována jako míra dodržování standardů pro data . Standardizovanost snižuje náklady na přepoužití externích dat a tím usnadňuje jejich integraci. Souběžně také usnadňuje výměnu dat s třetími stranami, např. v rámci dodavatelského řetězce podniku.
  • Dodržování standardů vede ke strukturně a obsahově homogennějším datům , jejichž vzájemná integrace může vynechat řadu kroků, které slouží k vyrovnání heterogenity v datech. Do datové integrace se promítá především dostupnost standardních schémat a míra využití autoritních identifikátorů entit (např. Identifikační číslo osoby (IČO)).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Odpovídají-li integrovaná data shodným standardům, náklady na jejich intergraci se snižují. V idealizovaném případě úplné standardizovanosti integrace dat odpovídá prosté kombinaci dat sloučením.
  2. Integrace standardizovaných dat může přepoužít existující aplikační SW , které byl pro daný standard implementován.
  3. Standardizovanost rovněž zvyšuje důvěryhodnost dat.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Ačkoli pro mnohé druhy dat existují standardy, často nejsou v praxi používány nebo se jejich užití od standardů odchyluje. Příčinou nedokonalé standardizovanosti jsou mnohdy zavedené lokální praxe odlišené od standardu. Dodržování standardu je proto nutné ověřit validací dat před jejich integrací.
  2. Standardizovanost nemusí být zárukou dobré kvality dat. Stav externích integrovaných dat je proto vhodné ověřit v rámci auditu jejich kvality.
  3. V mnoha oblastech standardizace dat se lze setkat se soupeřícími standardy , které jsou zaměřeny na řešení stejného typu úloh. Například, v oblasti schémat pro XML data se lze setkat s jazykem XML Schema, standardizovaným konsorciem W3C, a s jazykem Relax NG, který je standardizován organizací ISO. V takovém případě se při integraci dat používajících konkurenční standardy ztrácí valná část výhod standardizovanosti. některé výhody však zůstávají, jako např. existence aplikačního SW pro zpracování dat podléhajících standardu.
4. Poznámky, reference
  • Příkladem rozšířeného datové standardu je eXtensible Business Reporting Language (XBRL), který slouží k popisu obchodních dat v XML.