Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Inkrementálnost integrace dat
Inkrementálnost integrace dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F924
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mynarz, J. (KIZI, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Inkrementálnost integrace dat - obsahové vymezení faktoru
  • Inkrementálnost integrace dat koresponduje s rychlostí a mírou návratu investic do integrace . O inkrementální integraci dat jde tehdy, když postupné navyšování investic do integrace vede k postupnému zlepšování použitelnosti a kvality integrovaných dat . V takovém případě tedy není nutné nejprve dokončit kompletní proces integrace dat, aby se investice do integrace na datech projevila.
  • Inkrementálnost řešení integrace dat odpovídá výši minimální investice vyžadované pro to, aby integrace dat přinesla jejich skutečné zlepšení. Tento přístup bývá obvykle nazýván " pay-as-you-go " integrace (Paton et al., 2012).
  • Inkrementální integrace dat je často demonstrována v kontextu konceptu datových prostorů (dataspaces) (Madhavan et al., 2007).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Výhodou inkrementální integrace dat je rychlá a postupná návratnost investice do datové integrace. Namísto čekání na dokončení kompletního procesu integrace dat se účinky integrace projeví postupně, jakmile jsou provedeny dílčí kroky integrace dat.
  2. Možnost postupného navyšování investic do integrace dat umožňuje flexibilnější řízení datové integrace. Pokud se po prvotních investicích a provedení počátečních kroků integrace ukáže, že zvolená kombinace dat nepřinese žádoucí zlepšení pro podnikovou IT nebo se náklady na integraci budou jevit vyšší než bylo očekáváno, pak je možné proces datové integrace předčasně zastavit a vyhnout se tak nákladům na neproduktivní integraci.
  3. Díky inkrementálnímu postupu datové integrace je možné průběžně zohledňovat měnící se uživatelské požadavky .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. I v případě inkrementální integrace dat je pravděpodobné, že její hlavní přínosy se projeví až po dokončení celého procesu integrace (např. po provedení fúze dat).
  2. Inkrementálnost integrace dat s ouvisí s principem oddělení zodpovědností . Pokud jsou technologie použité pro datovou integraci těsně spojeny a nelze je rozpojit na moduly s jasně definovanými zodpovědnostmi, pak integraci nelze provést inkrementálním způsobem.