Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Rozsah doménového pokrytí dat
Rozsah doménového pokrytí dat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F923
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Mynarz, J. (KIZI, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Rozsah doménového pokrytí dat - obsahové vymezení faktoru
  • Rozsah doménového pokrytí dat představuje z áběr domén, které jsou popisovány integrovanými daty. Například v případě integrace dat z bankovnictví s legislativními daty je doménové pokrytí typicky vyšší než když je integrováno více zdrojů dat spadajících do stejné oblasti bankovnictví.
  • Doménové pokrytí koresponduje s počtem entit reálného světa , které jsou reprezentovány ve sjednocení schémat integrovaných datových zdrojů.
  • Integrace dat má smysl pouze tehdy, když průnik doménového pokrytí integrovaných dat je neprázdný . V opačném případě lze data zkombinovat prostým sjednocením.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Čím vyšší je míra překryvu v doménovém pokrytí integrovaných dat, tím větší přínos mohou mít integrovaná data pro obohacení interních dat podniku.
  2. Při integraci externích dat s odlišným doménovým pokrytím je šance na získání nových vhledů business intelligence (F400 ) díky zasazení interních dat do bohatšího kontextu.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Rozsah sjednocení schémat integrovaných dat ovlivňuje počet entit, které budou při datové integraci zpracovávány. Čím větší rozsah, tím náročnější je datová integrace.
  2. Rozsáhlé doménové pokrytí znamená, že data mají vysoký počet dimenzí, což komplikuje jejich zpracování a činí jejich analýzu obtížnější.
  3. Rozsah doménového pokrytí je přímo úměrný nákladnosti mapování schémat a deduplikace entit během integrace dat.
4. Poznámky, reference
  • Rozdíly individuálních perspektiv na stejnou doménu zachycené v různých schématech budou v průběhu integrace ztraceny.