Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Taktický dashboard
BI: Taktický dashboard
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F416
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Křemenák, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení taktického dashboardu

Primárním zaměřením taktického dashboardu je optimalizace byznys procesů v jednotlivých podnikových odděleních. K tomu využívá standardní analytické a reportovací nástroje pro zobrazování dat. Charakteristickou vlastností taktického dashboardu je využití datových skladů, datových tržišť a BI reportingu. Rozlišujeme tři základní typy – podnikový dashboard, mashboard a analytický dashboard.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Taktický dashboard kombinuje detailní přehledy se sumarizovanými údaji,
  2. Nabízí možnost identifikace trendů v průběhu času,
  3. Uložení dat v multidimenzionální OLAP databázi umožňuje uživateli zobrazení informací z pohledů různých dimenzí,
  4. Podporuje provádění složitějších datových výpočtů, které SQL neumožňuje,
  5. Poskytuje tvorbu statistických, či prediktivních analýz,
  6. Jsou často součástí podnikových portálů, díky čemuž odpadá uživateli nutnost přihlašování k separátnímu dashboardovému nástroji a zároveň mají uživatelé přístup k relevantním datům, ke kterým mají oprávnění.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Nutnost vybudování kvalitní BI infrastruktury pro podporu analýzy,
  2. Problém standardizace byznys termínů a metrik, které mohou být v rámci jednotlivých oddělení organizace chápány a počítány různými způsoby,
  3. V rámci procesu standardizace je nutno provést konsolidaci analytických systémů, která zahrnuje odstranění redundantních prvků,
  4. Důležitým aspektem je důraz na schopnosti rychlého vývoje. Reporty měnící se na základě uživatelských požadavků musí být včas dodávány v řádech dnů, maximálně týdnů.