Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Taktický dashboard
BI: Taktický dashboard
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F416
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Křemenák, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení taktického dashboardu
 • Primárním zaměřením taktického dashboardu je optimalizace byznys procesů v jednotlivých podnikových odděleních.
 • Charakteristickou vlastností taktického dashboardu je využití datových skladů, datových tržišť a BI reportingu.
 • Rozlišujeme tři základní typy – podnikový dashboard, mashboard a analytický dashboard .
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Taktický dashboard kombinuje detailní přehledy se sumarizovanými údaji ,
 2. Nabízí možnost identifikace trendů v průběhu času,
 3. Uložení dat v multidimenzionální OLAP databázi umožňuje uživateli zobrazení informací z pohledů různých dimenzí ,
 4. Podporuje provádění složitějších datových výpočtů , které SQL neumožňuje,
 5. Poskytuje tvorbu statistických, či prediktivních analýz ,
 6. Jsou často součástí podnikových portálů , díky čemuž odpadá uživateli nutnost přihlašování k separátnímu dashboardovému nástroji a zároveň mají uživatelé přístup k relevantním datům, ke kterým mají oprávnění.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Nutnost vybudování kvalitní BI infrastruktury pro podporu analýzy,
 2. Problém standardizace byznys termínů a metrik, které mohou být v rámci jednotlivých oddělení organizace chápány a počítány různými způsoby,
 3. V rámci procesu standardizace je nutno provést konsolidaci analytických systémů , která zahrnuje odstranění redundantních prvků,
 4. Důležitým aspektem je důraz na schopnosti rychlého vývoje . Reporty měnící se na základě uživatelských požadavků musí být včas dodávány v řádech dnů, maximálně týdnů.