Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Operativní dashboard
BI: Operativní dashboard
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F415
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Křemenák, J. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení operativního (provozního) dashboardu
 • Operativní dashboard podporuje monitoring specifických byznys procesů, aktivit a komplexních událostí. Poskytuje podrobné informace o změnách, kritických faktorech a příležitostech v jednoduché a snadno pochopitelné formě.
 • Na základě jeho zaměření se rozlišují dva základní typy – dashboard “rozpoznat–zareagovat” a dashboard “motivace” . Je určen pro prostředí, kde je nutné mít neustálý dohled nad změnami a tím co se děje, jako je např. prodej, marketing, help‑desk, call centrum, nebo dodavatelské řetězce.
2. Příklad operativního dashboardu

3. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Možnosti identifikace potenciálních podnikových rizik a příležitostí na základě oznámení upozorňující uživatele na výjimečné stavy,
 2. Podpora motivace pracovníků, zvyšování výkonnosti firemních týmů,
 3. Využití dynamické aktualizace dat, díky které operativní dashboardy poskytují aktuální pohled na firemní situaci ,
 4. Přispívají ke zvýšení datové kvality v organizaci,
 5. Některé ukazatele mohou mít přímý vliv na výstup metrik užívaných pro dashboardy na vyšších úrovních.
4. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Zvýšené nároky na udržitelnost systému , v případě požadavků uživatele na poskytování real‑time informací,
 2. Riziko v podobě datové kvality, jelikož data pro operativní dashboardy nepodléhají tak vysoké úrovni validace, jako je tomu u datových skladů, mohou se zde vyskytovat chyby,
 3. Identifikace obnovovací frekvence dat vzhledem k různorodým požadavkům uživatelů,
 4. Úspěšnost zavedení závisí na ochotě uživatelů přijmout nový systém a změnit pracovní návyky.