Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : SaaS pro BI
SaaS pro BI
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F459
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-10
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení SaaS v BI
  • BI aplikace jsou licencovány jako služba pronajímaná uživateli.
  • Uživatelé si kupují přístup k BI nástrojům a aplikacím.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. SaaS v BI umožňuje zákazníkovi, obdobně jako u jiných typů aplikací, rychle a bez počátečních vysokých investic nasadit a využívat jednotlivé komponenty BI řešení.
  2. Komponentami BI v SaaS jsou zejména analytické aplikace se standardní funkcionalitou, BI nástroje pro vývoj, nebo infrastruktura zajišťující datovou integraci,
  3. SaaS BI umožňují zejména středním a malým firmám nebo specializovaným oddělením větších podniků rychle realizovat své požadavky na analytické aplikace a funkcionalitu, a to bez vysokých počátečních nákladů a s efektivní podporou implementace a provozu. Nabídka v této oblasti se za poslední roky zvýšila.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Často jde o interní a důvěrná data a s tím je spojena nedůvěra uživatelů je svěřovat třetí straně,
  2. BI je spojena pracovně náročná konsolidace dat z různých datových zdrojů, s kterou se model SaaS může obtížně vyrovnávat,
  3. Aplikace BI mají velmi často individuální, nikoli standardní charakter , tak aby přinášely konkurenční výhody.