Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI 2.0
BI 2.0
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F451
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. BI 2.0 - obsahové vymezení faktoru
  • Posun k BI 2.0 od základního BI, resp. BI 1.0 představuje uplatnění zejména 3 technologií - web 2.0, agilní přístup k vývoji a servisně orientovaná architektura (SOA) .
  • Mezi charakteristiky Web 2.0 lze zařadit využití APIs, syndication feeds, AJAX, RIA a sociální sítě. Vzhledem k přechodu BI na web se začaly využívat tyto přístupy.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Agilní přístupy ve vývoji umožnily dodavatelům BI být více flexibilní vůči svým zákazníkům.
  2. SOA umožnila BI systémům zprostředkování byznys logiky přes APIs a poskytla tak možnost využití mashups.
  3. BI 2.0 je určeno pro netechnicky zaměřené uživatele . Aplikace BI 2.0 jsou navržené tak, aby jejich uživatelské rozhraní bylo přívětivé a intuitivní. Je využíváno více vizualizací a interaktivní ovládací prvky. To, co tedy museli uživatelé v systémech BI 1.0 vykonávat pomocí maker, skriptů a funkcí, mají v BI 2.0 zabudováno v uživatelském rozhraní, které je jednoduché na ovládání a odpadá tak zanesení chyb lidským faktorem při procesu zpracování dat.
  4. Uživatelé si sami mohou získat požadované výstupy pro svoje rozhodování bez nutnosti využití mezičlánku - Power User