Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Virtualizace pracovních stanic (VDI)
Virtualizace pracovních stanic (VDI)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F834
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Oganesjan, N. (INSYCO)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení virtualizace pracovních stanic (VDI)
  • Virtualizace fyzické pracovní stanice a její přesun směrem od uživatele do datových center (na virtuální infrastrukturu). Přístup k takovéto virtualizované pracovní stanici je pak realizován prostřednictvím jednoúčelového terminálu nebo libovolného mobilního zařízení.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Přístup k pracovní stanici v podstatě odkudkoli,
  2. Data pracovní stanice jsou uložena a spravována centralizovaně (vyšší úroveň bezpečnosti),
  3. Vysoká dostupnost služeb.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Vyšší nároky na hardwarové prostředky datového centra,
  2. Nutnost datové konektivity ,
  3. Vysoká komplexita řešení