Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení výroby
Řízení výroby
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení výrobního podniku
 • Doména představuje kombinaci standardních podnikových skupin úloh a skupin úloh specifických pro výrobu:
  • Strategické řízení podniku - (TGQ000 ),
  • Finanční řízení podniku - (TGQ050 ),
  • Podnikový controlling - (TGQ090 ),
  • Řízení prodeje zboží a služeb - (TGQ100 ),
  • Řízení nákupu - (TGQ150 ),
  • Řízení skladů - (TGQ200 ),
  • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ),
  • Řízení majetku - (TGQ300 ),
  • Marketing - (TGQ350 ),
  • Řízení dopravy - (TGQ400 ),
  • Řízení energií - (TGQ450 ),
  • Plánování a koordinace výrobních zakázek - (TGQ500XMN ),
  • Technická příprava výroby - (TGQ510XMN ),
  • Operativní řízení výroby - (TGQ520XMN ),
  • Dílenské řízení výroby - (TGQ530XMN ).
2. Zaměření a účel domény -
 • Cílem domény je presentovat charakteristiku odvětvového řešení výroby , tj. řízení výrobního podniku a jeho IT, a to ve všech podstatných vazbách.
 • Doména obsahuje komplex úloh řízení výrobního podniku ve standardní struktuře a vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT .
 • Součástí navržených úloh řízení výroby je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout komplexní pohled na řízení tohoto typu podniků ve všech relevantních souvislostech.
 • Nejpodstatnější charakteristiky výrobních podniků z pohledu IT obsahuje faktor "Výroba" (F007 ).
3. Obsah skupin úloh řízení výrobního podniku -

Skupiny úloh a úlohy řízení výrobního podniku a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Specifické úlohy a jejich skupiny pro výrobu mají na konci kódu znaky „XMN" :

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ) (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ) :
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ), Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ):
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ), Realizace prodejních transakcí (UQ102A ), Prodej - standardní reporting (UQ103A ), Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ),
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ), Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů , řízení inventur atd. (TGQ200 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ), Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ) :
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ), Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ) :
  • Evidence dopravy (UQ401A ), Doprava – transakce (UQ402A ), Doprava - standardní reporting (UQ403A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ) :
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ),
 • Výroba: Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ) :
  • Výrobní zakázky - evidence, kmenová data (UQ501AXMN ),Výrobní zakázky - transakce (UQ502AXMN ), Výrobní zakázky - standardní reporting (UQ503AXMN ), Výrobní zakázky - analýzy zakázek (UQ504AXMN ),
 • Výroba: Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
  • TPV - evidence, kmenová data (UQ511AXMN ), TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ),
  • TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ),
 • Výroba: Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ):
 • Výroba: Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ):
4. Typy úloh řízení výrobního podniku v MBI
 • Doména představuje kombinaci standardních a specifických úloh pro odvětví výroby.
 • Charakteristiky jednotlivých úloh jsou obdobné jak pro standardní, tak pro specifické, odvětvové úlohy. To znamená, že každá skupina úloh obsahuje standardně 5 základních úloh, na základě charakteru operací s daty, tj.:
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází, např.: vytvoření a aktualizace databází výrobních zakázek, kusovníků, norem, technologických postupů apod.,
  • Zajištění transakcí - zpracování zákaznických požadavků, vytváření a další zpracování technických a obchodních dokumentů – výrobních příkazů, požadavků na materiál, objednávek atd.,
  • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav, např. přehledů odvedené výroby dle zákazníků, výrobních úseků a pracovišť, přehledy plnění norem apod.,
  • Analytické úlohy ve výrobě - analýzy metrik, tj. jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí, např. analýzy výroby podle výrobků, materiálů, pracovišť, technologických postupů apod.,
  • Plánovací úlohy ve výrobě - plánování a rozvrhování výrobních zakázek, operativní a dílenské řízení výroby a další.
 • Kromě uvedených základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení, pokud jsou významné, např. úlohy technické přípravy výroby apod.
5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení výrobního podniku, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ),
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů výrobního podniku
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení výrobního podniku
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení výrobního podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Aplikace a nástroje pro řízení podniku (AGQ00 )
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • Manažer výroby (RQ006 ),
 • Technický manažer (RQ011 ),
 • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer (RQ007 ),
 • Manažer skladů (RQ010 ),
 • Manažer dopravy (RQ012 ),
 • Manažer logistiky (RQ013 ),
 • Manažer dodavatelského řetězce, Supply Chain manager (RQ014 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ).
10. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze výrobního podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
11. Scénáře – problémy a otázky řízení výrobního podniku
 • Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje (SQ101 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu (SQ151 ),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu , WMS (SQ204 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205 ),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích:
  • Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ),
  • Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ),
  • Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ),
  • Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ),
  • Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
12. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro podnikové řízení
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 • EFQM (M004 ),
 • Benchmarking (M005 ),
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • CRP, Continuous Replenishment (M007),
 • VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 • ECR, Efficient Consumer Response (M011),
 • CAO, Computer Assisted Ordering (M012),
 • Logistika (M013),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně