Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení výroby
Řízení výroby
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení výrobního podniku

Doména představuje kombinaci standardních podnikových skupin úloh a skupin úloh specifických pro výrobu.

 1. Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 2. Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 3. Podnikový controlling (TGQ090 ),
 4. Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 5. Řízení nákupu (TGQ150 ),
 6. Řízení skladů (TGQ200 ),
 7. Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 8. Řízení majetku (TGQ300 ),
 9. Marketing (TGQ350 ),
 10. Řízení dopravy (TGQ400 ),
 11. Řízení energií (TGQ450 ),
 12. Výroba: Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
 13. Výroba: Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 14. Výroba: Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 15. Výroba: Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ).
2. Zaměření a účel domény -

Cílem domény je presentovat charakteristiku odvětvového řešení výroby, tj. řízení výrobního podniku a jeho IT, a to ve všech podstatných vazbách. Doména obsahuje komplex úloh řízení výrobního podniku ve standardní struktuře a vytváří základ pro analýzy vazeb mezi úlohami podnikového řízení a úlohami řízení IT . Součástí navržených úloh řízení výroby je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout komplexní pohled na řízení tohoto typu podniků ve všech relevantních souvislostech. Nejpodstatnější charakteristiky výrobních podniků z pohledu IT obsahuje faktor "Výroba" (F007 )

3. Obsah skupin úloh řízení výrobního podniku -

Skupiny úloh a úlohy řízení výrobního podniku a všechny další objekty se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu. Specifické úlohy a jejich skupiny pro výrobu mají na konci kódu znaky „XMN" :

 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ) :
  • Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ), Řízení podnikové výkonnosti, KPI, KGI (UQ003A ) (UQ003A ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ) :
  • Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ), Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ), Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ),
  • Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ), Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Provozní účetnictví (UQ056A ), Pokladna (UQ057A ),
  • Závazky – evidence (UQ061A ), Závazky – transakce (UQ062A ), Závazky - standardní reporting (UQ063A ), Závazky – analýzy (UQ064A ),
  • Pohledávky – evidence (UQ071A ), Pohledávky – transakce (UQ072A ), Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ), Pohledávky – analýzy (UQ074A ),
  • PAM – evidence (UQ081A ), PAM – transakce (UQ082A ), PAM - standardní reporting (UQ083A ), PAM – analýzy (UQ084A ), PAM – plánování (UQ085A ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ):
  • Controlling – transakce (UQ092A ), Controlling – analýzy (UQ094A ), Controlling – plánování (UQ095A ), Controlling - organizace a správa (UQ096A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ), Realizace prodejních transakcí (UQ102A ), Prodej - standardní reporting (UQ103A ), Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ),
  • Realizace prodejních transakcí prostřednictvím eShopu (UQ106A ), Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ), Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ), Reklamační řízení (UQ110A ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ), Realizace nákupních transakcí (UQ152A ), Nákup - standardní reporting (UQ153A ), Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ), Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů , řízení inventur atd. (TGQ200 ):
  • Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ), Sklady - standardní reporting (UQ203A ), Analýzy skladů (UQ204A ),
  • Oceňování skladových zásob (UQ205A ), Inventury skladů (UQ206A ), Řízení expedičních skladů (UQ207A ), Zavedení skladu do logistického řetězce (UQ208A ), Blokování zboží a materiálu podle požadavků a zakázek (UQ209A ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ) :
  • Personální evidence (UQ251A ), Personální řízení - základní transakce (UQ252A ), Personalistika - standardní reporting (UQ253A ), Personální analýzy (UQ254A ), Personální plánování (UQ255A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ) :
  • Evidence majetku (UQ301A ), Řízení majetku – transakce (UQ302A ),
  • Majetek - standardní reporting (UQ303A ), Analýzy majetku (UQ304A ), Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • Marketingové evidence (UQ351A ), Marketingové transakce (UQ352A ), Marketingové analýzy (UQ354A ), Marketingový plán (UQ355A ), Řízení marketingových kampaní (UQ356A ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ) :
  • Evidence dopravy (UQ401A ), Doprava – transakce (UQ402A ), Doprava - standardní reporting (UQ403A ), Dopravní analýzy (UQ404A ), Plánování dopravy (UQ405A ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ) :
  • Evidence energií (UQ451A ), Řízení energií – transakce (UQ452A ), Řízení energií – analýzy (UQ454A ), Řízení energií – plánování (UQ455A ),
 • Výroba: Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ) :
  • Výrobní zakázky - evidence, kmenová data (UQ501AXMN ),Výrobní zakázky - transakce (UQ502AXMN ), Výrobní zakázky - standardní reporting (UQ503AXMN ), Výrobní zakázky - analýzy zakázek (UQ504AXMN ),
 • Výroba: Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
  • TPV - evidence, kmenová data (UQ511AXMN ), TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ),
  • TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ),
 • Výroba: Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ):
 • Výroba: Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ):
4. Typy úloh řízení výrobního podniku v MBI

Doména představuje kombinaci standardních a specifických úloh pro odvětví výroby. Charakteristiky, resp. atributy jednotlivých úloh jsou obdobné jak pro standardní, tak pro specifické, odvětvové úlohy. To znamená, že každá skupina úloh obsahuje standardně 5 základních úloh. Základní úlohy zdůrazňují primárně hledisko charakteru operací s daty, tj.:

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází, např.: vytvoření a aktualizace databází výrobních zakázek, kusovníků, norem, technologických postupů apod.,
 • Zajištění transakcí - zpracování zákaznických požadavků, vytváření a další zpracování technických a obchodních dokumentů – výrobních příkazů, požadavků na materiál, objednávek atd.,
 • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav, např. přehledů odvedené výroby dle zákazníků, výrobních úseků a pracovišť, přehledy plnění norem apod.,
 • Analytické úlohy ve výrobě - analýzy metrik, tj. jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí, např. analýzy výroby podle výrobků, materiálů, pracovišť, technologických postupů apod.,
 • Plánovací úlohy ve výrobě - plánování a rozvrhování výrobních zakázek, operativní a dílenské řízení výroby a další.

Kromě uvedených základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy pro jednotlivé oblasti řízení, pokud jsou významné, např. úlohy technické přípravy výroby apod.

5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení výrobního podniku, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ),
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
 • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
 • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
 • Organizace a správa (IGQ90 ).
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů výrobního podniku
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
 • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
 • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ).
7. Faktory – vymezující prostředí řízení výrobního podniku
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • IT pro automatickou identifikaci objektů (FSG890 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení výrobního podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ).
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • Manažer výroby (RQ006 ),
 • Technický manažer (RQ011 ),
 • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer (RQ007 ),
 • Manažer skladů (RQ010 ),
 • Manažer dopravy (RQ012 ),
 • Manažer logistiky (RQ013 ),
 • Manažer dodavatelského řetězce, Supply Chain manager (RQ014 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ).
10. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze výrobního podniku
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty pro řízení výroby (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení dopravy (DSGQ40 ),
 • Dokumenty a data řízení energií (DSGQ45 ).
11. Scénáře – problémy a otázky řízení výrobního podniku
 • Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje (SQ101 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení nákupu (SQ151),
 • Je třeba dosáhnout zvýšení efektivity skladů a skladových prostor (SQ201 ),
 • Současné řízení logistických procesů nepřispívá k zvýšení výkonnosti podniku (SQ202 ),
 • Integruje se Inteligentní řízení skladu WMS do podnikového IT (SQ203 ),
 • Implementuje se inteligentní řízení skladu, WMS (SQ204 ),
 • Je třeba řešit rozvoj řízení skladů (SQ205),
 • Se standardními úlohami podnikového řízení jsou spojeny otázky a problémy v těchto scénářích - Řeší se rozvoj standardních evidenčních úloh IS (SQ001 ), Řeší se rozvoj standardních transakčních úloh IS (SQ002 ), Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS (SQ003 ), Řeší se rozvoj standardních analytických úloh IS (SQ004 ), Řeší se rozvoj standardních plánovacích úloh IS (SQ005 ).
12. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro podnikové řízení
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 • EFQM (M004 ),
 • Benchmarking (M005 ),
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • CRP, Continuous Replenishment (M007),
 • VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 • ECR, Efficient Consumer Response (M011),
 • CAO, Computer Assisted Ordering (M012),
 • Logistika (M013),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně