Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení a analytika ve výrobě
Řízení a analytika ve výrobě
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO006
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Zaměření a účel domény
 • Cílem domény je presentovat charakteristiku řízení výrobního podniku a jeho IT, a to ve všech podstatných vazbách.
 • Doména je orientována primárně na strojírenskou výrobu a vychází ze standardního postupu vytváření výrobku , tj.:
  • zpracování nakupovaného materiálu,
  • výroba jednotlivých dílů, jednoduchých základních částí z nakupovaného materiálu,
  • výroba podsestav výrobku, dílčích funkčních celků v rámci výrobku,
  • výroba sestav, vyšších technicky složitějších celků, které mohou plnit samostatně komplexní funkci,
  • zhotovení finálních produktů odpovídajících požadavkům konkrétního zákazníka.
 • Uvedeným stavům přípravy výrobku odpovídají i základní etapy výroby :
  • Uložení a správa výrobních zásob na skladě materiálů, případně polotovarů,
  • Výrobní fáze 1 – výroba dílů, shodných částí pro všechny výrobky s využitím základních technologií,
  • Uložení na mezioperační sklad polotovarů, pokud nejdou okamžitě do další výrobní fáze,
  • Výrobní fáze 2 – výroba podsestav, případně sestav,
  • Uložení na mezioperační sklad podsestav, resp. sestav, pokud nejsou ihned do další výrobní fáze,
  • Výrobní fáze 3 – zhotovení, kompletace finálních výrobků,
  • Uložení finálních výrobků do expedičních skladů před odesláním konečnému zákazníkovi,
 • Součástí navržených úloh řízení výroby je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout komplexní pohled na řízení tohoto typu podniků ve všech relevantních souvislostech.
 • Nejpodstatnější charakteristiky výrobních podniků z pohledu IT obsahuje faktor "Výroba" (F007 ).
 • Doména má vymezit celkový obsah (reportingové, analytické a plánovací úlohy) a způsob řešení analytiky výroby.
2. Komponenty řízení výrobního podniku
 • Přehled a odkazy na všechny podstatné komponenty řízení výrobního podniku jsou již součástí základní domény "Podnikové řízení a analytika" (DO00 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně