Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Potvrzení o předání nebezpečného odpadu společnosti, která se zabývá komplexním nakládáním s odpady ostatními i nebezpečnými
Potvrzení o předání nebezpečného odpadu společnosti, která se zabývá komplexním nakládáním s odpady ostatními i nebezpečnými
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ684CXAS
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kratochvíl, A (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  • Informace o dodavateli odpadu, Informace o odběrateli odpadu,
  • Kód odpadu, Název odpadu, Kategorie odpadu,
  • Odhad hmotnosti, Reálná hmotnost, Datum předání a převzetí,
  • Jméno a podpis zaměstnance zodpovědného za předání odpadu,
  • Jméno a podpis zaměstnance zodpovědného za převzetí odpadu.