Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence nebezpečného odpadu
Evidence nebezpečného odpadu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ681CXAS
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kratochvíl, A (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  • Množství vzniklého odpadu a jeho druhy,
  • Způsob nakládání s odpadem, Množství přijatého odpadu,
  • Množství odpadu předaného k dalšímu využití nebo odstranění,
  • Jméno a příjmení osoby zodpovědné za evidenci.