Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Reklamační řád
Reklamační řád
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ612HXTA
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Majerová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Reklamační řád“ - účel evidence
  • Účelem dokumentu je specifikovat podmínky vymezení a uplatňování reklamací oproti cestovní kanceláři.
2. Obsah dokumentu
  1. Předmět,
  2. Vady zájezdu,
  3. Reklamace,
  4. Vyřizování reklamací,
  5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů,
  6. Společná ustanovení,
  7. Závěrečná ustanovení