Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Cestovní smlouva
Cestovní smlouva
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ612CXTA
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Majerová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1.
 • Účelem dokumentu je ve vztahu k objednávce specifikovat atributy klienta a cenové údaje zájezdu.
2. Obsah dokumentu
 1. Název zájezdu,
 2. Číslo zájezdu,
 3. Termín zájezdu,
 4. Klient:
  1. Jméno a příjmení, Datum nar., Č. cest. dokladu,
  2. Korespondenční adresa, PSČ,
  3. E-mail, Mobil, Pevná linka: ,
 5. Zastupující pro uzavření smlouvy o zájezdu podle Obč. zákoníku tyto spolucestující zákazníky (dalších ............. osob bude uvedeno v příloze),
 6. Podpis zákazníka,
 7. Základní cena zájezdu,
 8. Snížená cena zájezdu (sleva aj.)