Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Objednávka zájezdu
Objednávka zájezdu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ612BXTA
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Majerová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Objednávka zájezdu“ - účel evidence
  • Účelem dokumentu je uvést všechny potřebné údaje o klientovi a jeho požadavky na zájezd.
2. Obsah dokumentu
  1. Viz příklad dokumentu v souhrnném přiloženém PDF dokumentu k podskupině „Dokumenty řízení cestovní kanceláře“.