Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Databáze zákazníků
Databáze zákazníků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ611AXTA
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Majerová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Databáze zákazníků“ - účel databáze
 • Účelem evidence je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o aktivních klientech, zákaznících a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.
2. Obsah databáze
 1. Základní údaje zákazníka:
  1. id. zákazníka, případně obchodní název zákazníka, právní forma, IČ (identifikační číslo zákazníka),
  2. kategorie zákazníka, region působnosti zákazníka, specifické požadavky na služby,
 2. Kontakty:
  1. adresa zákazníka, fakturační adresa zákazníka, kontaktní osoba, kontaktní údaje,
 3. Id. pro fakturace:
  1. účet zákazníka, bankovní spojení,
 4. Zodpovědnosti:
  1. pracovníci cestovní kanceláře zodpovědní za prodeje a služby zákazníkovi,
 5. Obchodní aktivity ve vztahu k zákazníkovi:
  1. počet propagačních materiálů poskytnutých zákazníkovi, počet hromadných objednávek, počet objednávek,
  2. počet faktur, počet dobropisů,