Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Faktura
Faktura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ622CXHT
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Zach, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2021-06-03
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obsah dokumentu
  • označení účastníků,
  • slovní a číselné označení dokladu,
  • peněžní suma,
  • den vyhotovení,
  • daňové identifikační číslo, sazba daně, výše daně,
  • den uskutečnění zdanitelného plnění,
  • DIČ plátce, pokud je i odběratel plátce DPH.